KURZY ODBORNEJ ANGLIČTINY

Kurzy odbornej angličtiny sú zamerané na jednotlivé povolania, odvetia, priemysly a inžinierstvo. Kurz je rozdelený do troch blokov. Každý blok zahŕňa 30 hodín (60min) v priebehu ktorých si prejdeme 15 lekcií. Celý kurz pozostáva z troch blokov  – 90 hodín – v priebehu ktorých  zvládneme 45 lekcii.

Na tejto sekcie stále pracujeme. Ak máte záujem o odbor, ktorý nie je na stránke napíšte nám. To plati aj v prípade nedostatkov, ktoré si všimne vaše oko. Ďakujeme.

MEDICÍNA

Ošetrovateľstvo, opatrovníctvo, zdravotníctvo

Medicína, zdravotníctvo

Zdravotníci, sanitari, záchranná služba

Psychológia

Asistent lekára

Lekárske vybavenie, oprava lekárskeho vybavenia

Fyzioterapia

Výživa a dietetika

Zubné lekárstvo

Dentálna hygiena

FIRMA

Sekretárske práce

Call centrá.

Bankovníctvo.

Účtovníctvo.

Predaj a marketing.

Management.

Obchodná angličtina.

Financie.

Ľudské zdroje.

Vzťahy s verejnosťou.

ZAMESTNANIA

Polícia.

Reality.

Krása.

Letuška.

Au pair.

Taxi.

Elektrikár.

Novinárstvo.

Inžinierstvo.

Bezpečnostné služby.

Požiarnictvo.