Accounting/Účtovníctvo/Osnovy kurzu/Témy

Pozrite si témy, ktoré vás čakajú na kurze učtovníckej angličtiny. Tento kurz je vhodný pre levely A1, A2 a B1. Stači, aby ste mali priemerné základy angličtiny, ovládali prítomný, minulý a budúci čas, vedeli rozprávať aj keď pomaly, chápali text. Kurz je hlavne zameraný na slovnú zásobu z daného fachu. Lektor bude s vami, takže vám pomôže s akýmkoľvek problémom. Prístup na interaktívnu digitálnu platformu získate až po zakúpení kurzu a knihy. V rámci tejto aplikácie si potom môžete doma, v pokoji sami precvičovať všetko, čo preberiete s lektorom formou testou a kvízou, môžete počúvať nahrávky a videá, robiť si cvičenia.

Kurz sa venuje témam účtovníctva, finančných výkazov, daní, kariérnych možností a kancelárskych interakcií a mnoho ďaších tém, ktoré vás obohatia vo vašej oblasti. Ďalšie témy  – pracovné miesta v účtovníctve, čísla, kancelárske materiály, elektronické nástroje, účtovný cyklus, výkazy ziskov a strát, súvaha, výkazy, peňažný tok, náklady, dane, hotovosť a likvidita, nehmotný majetok, prezentácia výkazu ziskov a strát, účtovníctvo na akruálnom základe, pákový efekt, uzávierka, variabilné výdavky, analýza súvahy, podvody, solventnosť, priame a nepriame náklady, rozpočtovanie, audit, globalizácia, komunikácia s klientmi, daňové raje, daňové účtovníctvo, budúcnosť účtovníctva.