JAZYKY

V ponuke individuálne a skupinové kurzy. Štandardná arabčina – fusha – moderná spisovná arabčina. Spisovná arabčina sa používa v mediách, na akademickej pôde, v legislatívnej ako aj obchodnej oblasti. Štandardná spisovná arabčina sa od dialektov odlišuje gramatickou štruktúrou, výslovnosťou a v neposlednom rade aj slovnou zásobou. Je užitočná hlavne vo formálnej sfére. Základy štandardnej arabčiny vám poslúžia ako skvelý základ pre štúdium dialektov. Odporúčame absolvovat minimálne prvých 36 hodín počas ktorých zvládnete komplet abecedu – čitanie a písanie, získate základy gramatiky a naučíte sa viac ako 120 praktických fráz, ktoré môžete používať v teréne. 🙂 Pozri špeciálny kurz Gravity Arabic Level ONE. www.arabiccourses.eu naša digitálna platforma.

V ponuke individuálne a skupinové kurzy. Egyptský dialekt. Egyptská arabčina (مصرى, masrí) je hovorový dialekt arabčiny, ktorý sa vyvinul na území Egypta. Od spisovnej arabčiny sa odlišuje výslovnosťou, slovnou zásobou ako aj gramatikou, Napríklad  dž –  ج, ktoré se v spisovnej arabčine číta ako dž, v egyptskej arabčine sa číta ako g.  Napríklad „hora“ sa v spisovnej arabčine povie džabal ale v egyptskej gabal. Egyptská arabčina je predovšetkým hovorový jazyk, který nemá ustálenou písanú podobu. V oficiálnom písomnom styku a v tlači a mediách se používa spisovná arabčina. Egyptský dialekt sa napríklad používa v beletrii, v dialógoch a píše sa arabským písmom. 

Skupinové alebo individuálne kurzy. Na výber konverzácie alebo štandard (berie sa klasická kniha). V pripade angličtíny máme v ponuke aj odbornú angličtinu zameranú na jednotlivé zamestnania. Pozri TU.

Skupinové alebo individuálne kurzy. Na výber konverzácie alebo štandard (berie sa klasická kniha).

Skupinové alebo individuálne kurzy. Na výber konverzácie alebo štandard (berie sa klasická kniha).

Skupinové alebo individuálne kurzy. Na výber konverzácie alebo štandard (berie sa klasická kniha).

UBYTOVANIE

Ubytovanie v apartmáne s balkónom – štúdio. Vybavenie – posteľ, sedačky, stôl, kupelňa, sprchovaci kút, klíma. CCa 750 m od mora. Na streche apartmánovej budovy sa nachádza bazén. Študio je vhodné pre jednu maximálne dve osoby.

Ubytovanie nie je podmienkou jazykového pobytu.

Ubytovanie v zdieľanom byte.Jednotka alebo dvojka izba. Spoločná kúpelňa, balkón, komplet vybavená kuchyňa, dva balkóny, wifi.

Ubytovanie v hoteli podľa vlastného vyberu.

VYUČOVANIE

4 hodinny denne. Od 10.30 – 12.30.  Prestávka. Pokračujeme od 13.00 – 15.00. V prípade zohranej skupiny vieme program prispôsobiť.

3 hodinny denne. Od 11.00 – 12.30.  Prestávka. Pokračujem0e od 13.00 – 14.30. V prípade zohranej skupiny vieme program prispôsobiť.

PROGRAM

Pripravujeme.

Pripravujeme.

CENA

Cena sa kalkuluje podľa počtu hodín a turnusov. Po vyplneni nezáväznej prihlášky vám pošleme kalkuláciu. 🙂

Cena sa kalkuluje  podľa počtu turnusov. Po vyplneni nezáväznej prihlášky vám pošleme kalkuláciu. 🙂

V prípade záujmu prosím vyplňte prihlášku.