NÁŠ BLOG

ČO JE CEFR ALEBO SERR?

The Common European Framework of Reference for Languages: abbreviated in English as CEFR or CEF or CEFRL, is a guideline used to describe achievements of learners of foreign languages across Europe and, increasingly, in other countries.
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti
 (skratka SERR, anglicky CEFR – Common European Framework of Reference for Languages) je dokument Rady Európy Európskej únie, ktorý obsahuje popis schopností, získaných jednotlivcami, ktorí študujú cudzí jazyk krajín EÚ, a slúži na určenie stupňa jazykovej úrovne a úrovne jazykového vzdelávania v rôznych oblastiach. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť metódu pri overovaní jazykových poznatkov a ich vyučovaní, ktorá sa uplatňuje pri hodnotení jazykovej úrovne vo všetkých jazykoch krajín Európy.

KOĽKO HODÍN POTREBUJEME NA DOSIAHNUTIE LEVELOV?

LEVEL A1
ELEMENTARY
BASIC USER

Počet hodín: 60 - 100 hodín
Slovná zásoba aktívna: 300 slov
Slovná zásoba pasívna: 600 slov

LEVEL A2
BEGINNER
BASIC USER

Počet hodín: 180 - 200 hodín
Slovná zásoba aktívna: 600 slov
Slovná zásoba pasívna: 1200 slov

LEVEL B1
PRE INTERMEDIATE
INDEPENDENT USER

Počet hodín: 350 - 400 hodín
Slovná zásoba aktívna: 1200 slov
Slovná zásoba pasívna: 2500 slov

LEVEL B2
INTERMEDIATE
INDEPENDENT USER

Počet hodín: 500 - 600 hodín
Slovná zásoba aktívna: 2500 slov
Slovná zásoba pasívna: 5000 slov

LEVEL C1
UPPER INTERMADIATE
PROFICIENT USER

Počet hodín: 700 - 800 hodín
Slovná zásoba aktívna: 5000 slov
Slovná zásoba pasívna: 10 000 slov

LEVEL C2
ADVANCED
PROFICIENT USER

Počet hodín: 1000 - 1200 hodín
Slovná zásoba aktívna: 10 000 slov
Slovná zásoba pasívna: 20 000 slov