Kurzy pre deti

Kurzy pre deti organizujeme v nasledujúcich jazykoch:

angličtina, nemčina, ruština, španielčina, taliančina, francúzština, arabčina

  • Termíny zápisu pozri tu
  • Otvárame počas školského roku a aj v čase prázdnin
  • Frekvencia – jeden alebo dva krát týždenne 45 min, 60 min podľa výberu
  • Žiakov delíme do skupín podľa veku ako aj schopností
  • Vekové kategórie orientačne – 7 – 9, 10 – 13, 14 -18 rokov
  • Na výber všeobecný kurz, príprava na gymnázium, maturita, tematické kurzy – futbal. hokej, tanec, umenie
  • Otvárame podľa záujmu, napíšte nám tu
  • Minimálny počet žiakov na otvorenie kurzu 4, maximálny 8
  • Pri objednaní ročného kurzu zľava a možnosť  splátok
  • Na hodinách je k dispozícii voda, minerálky, džúsy, slané, sladké

Kurzy pre deti, od 7-12 rokov, 13-16 rokov. Všeobecné zameranie

Tri mesiace, september – december 2018
Možnosť objednať tri kurzy na celý školský rok so zľavou

Rozloženie kurzu: pondelok/utorok/streda/štvrtok/piatok
Orientačný čas: 13:30 – 14:30 / 14:30-15:30 / 15:30 – 16:30 / 16:30 – 17:30 / 17:30 -18:3
Termíny: 17.9.2018 – 20.12.2018 / 15.1.2019 – 15.4. 2019 / 15.4. – 30.6.2019

Cena: 180 eur      Platba na splátky: NIE

24 x 60 min, dvakrát týždenne 60 min

September  až jún 2019

Pri objednaní ročného kurzu, zľava 10 %  a možnosť mesačných splátok

Rozloženie kurzu: pondelok/utorok/streda/štvrtok/piatok
Orientačný čas: 13:30 – 14:30 / 14:30-15:30 / 15:30 – 16:30 / 16:30 – 17:30 / 17:30 -18:30
Termíny: 17.9.2018 – 20.12.2018 / 15.1.2019 – 15.4. 2019 / 15.4. – 30.6.2019

Cena: 540 eur
Cena po zľave: 486 eur (pri objednaní ročného kurzu zľava, mesačná splátka 54 eur)

Platba na splátky: ÁNO

72 x 60 min, dvakrát týždenne 60 min alebo 90 min

Extra info:

Učivo sa prispôsobuje potrebám žiakov, preberáme učivo zo školy, podĺa potreby pomaháme s úlohami.  Učebnicu môžeme po dohode objednať. Počas trvania kurzu zohľadňujeme aj školské prázdniny.

Pri ročnom kurze je možné uplatniť zľavu – 10 % a platbu na splátky.

dva mesiace, september – december 2018
Možnosť objednať tri kurzy na celý školský rok so zľavou, pozri nižšie

Rozloženie kurzu: pondelok/utorok/streda/štvrtok/piatok
Orientačný čas: 13:30 – 14:30 / 14:30-15:30 / 15:30 – 16:30 / 16:30 – 17:30 / 17:30 -18:30
Termíny: 17.9.2018 – 20.12.2018 / 15.1.2019 – 15.4. 2019 / 15.4. – 30.6.2019

Cena: 120 eur      Platba na splátky: nie

12 x 60 min, podmienka jedenkrát týždenne 90 min

september 2018 až jún 2019

Pri objednaní 4 kurzov, zľava 10 % , možnosť mesačných splátok už od 27 eur mesačne

Rozloženie kurzu: pondelok/utorok/streda/štvrtok/piatok
Orientačný čas: 13:30 – 14:30 / 14:30-15:30 / 15:30 – 16:30 / 16:30 – 17:30 / 17:30 -18:30
Termíny: 17.9.2018 – 20.12.2018 / 15.1.2019 – 15.4. 2019 / 15.4. – 30.6.2019

Cena: 480 eur
Cena po zľave: 432 eur (pri objednaní ročného kurzu zľava, mesačná splátka 48 eur)

Platba na splátky: áno, mesačné

48 x 60 min, podmienka jedenkrát týždenne 90 min

Extra info:

Učivo sa prispôsobuje potrebám žiakov, preberáme učivo zo školy, podĺa potreby pomaháme s úlohami.  Učebnicu môžeme po dohode objednať. Počas trvania kurzu zohľadňujeme aj školské prázdniny.

Pri ročnom kurze je možné uplatniť zľavu – 10 % a platbu na splátky.

 

Príprava na maturitu pre deti od 14 rokov

tri mesiace, september – december 2018
Možnosť objednať tri kurzy na celý školský rok so zľavou, pozri nižšie

Rozloženie kurzu: pondelok/utorok/streda/štvrtok/piatok
Orientačný čas: 13:30 – 14:30 / 14:30-15:30 / 15:30 – 16:30 / 16:30 – 17:30 / 17:30 -18:30
Termíny: 17.9.2018 – 20.12.2018 / 15.1.2019 – 15.4. 2019 / 15.4. – 30.6.2019

Cena: 180 eur      Platba na splátky: nie

24 x 60 min, dvakrát týždenne 60 min

september 2018 až jún 2019

Pri objednaní troch trojmesačných kurzov, zľava 10 % , možnosť mesačných splátok už od 27 eur mesačne

Rozloženie kurzu: pondelok/utorok/streda/štvrtok/piatok
Orientačný čas: 13:30 – 14:30 / 14:30-15:30 / 15:30 – 16:30 / 16:30 – 17:30 / 17:30 -18:30
Termíny: 17.9.2018 – 20.12.2018 / 15.1.2019 – 15.4. 2019 / 15.4. – 30.6.2019

Cena: 540 eur
Cena po zľave: 486 eur (pri objednaní ročného kurzu)

Platba na splátky: áno, mesačné

36 x 60 min, jedenkrát týždenne 60 min

Extra info:

Na hodinách preberáme maturitné témy, píšeme eseje, preberáme gramatiku a slovnú zásobu. Cieľom kurzu je pripraviť žiaka tak, aby dokázal samostatne odpovedať na maturitné otázky, dokázal napísať písmnú prácu a zvládol posluchovú  skúšku. Učebnicu môžeme po dohode objednať.

Pri ročnom kurze je možné uplatniť zľavu – 10 % a platbu na splátky.

 

tri mesiace, september – december 2018
Možnosť objednať tri kurzy na celý školský rok so zľavou, pozri nižšie

Rozloženie kurzu: pondelok/utorok/streda/štvrtok/piatok
Orientačný čas: 13:30 – 14:30 / 14:30-15:30 / 15:30 – 16:30 / 16:30 – 17:30 / 17:30 -18:30
Termíny: 17.9.2018 – 20.12.201

Cena: 120 eur      Platba na splátky: nie

12 x 60 min, podmienka jedenkrát týždenne 90 min

september 2018 až jún 2019

Pri objednaní troch trojmesačných kurzov, zľava 10 % , možnosť mesačných splátok už od 27 eur mesačne

Rozloženie kurzu: pondelok/utorok/streda/štvrtok/piatok
Orientačný čas: 13:30 – 14:30 / 14:30-15:30 / 15:30 – 16:30 / 16:30 – 17:30 / 17:30 -18:30
Termíny: 17.9.2018 – 20.12.2018 / 15.1.2019 – 15.4. 2019 / 15.4. – 30.6.2019

Cena: 480 eur
Cena po zľave: 432 eur (pri objednaní ročného kurzu zľava, mesačná splátka 48 eur)

Platba na splátky: áno, mesačné

 

Extra info:

Na hodinách preberáme maturitné témy, píšeme eseje, preberáme gramatiku a slovnú zásobu. Cieľom kurzu je pripraviť žiaka tak, aby dokázal samostatne odpovedať na maturitné otázky, dokázal napísať písomnú prácu a zvládol posluchovú  skúšku. Učebnicu môžeme po dohode objednať.

Pri ročnom kurze je možné uplatniť zľavu – 10 % a platbu na splátky.

 

Tematické kurzy – futbal, hokej, tanec, umenie

tri mesiace, september – december 2018
Možnosť objednať tri kurzy na celý školský rok so zľavou, pozri nižšie

Rozloženie kurzu: pondelok/utorok/streda/štvrtok/piatok
Orientačný čas: 13:30 – 14:30 / 14:30-15:30 / 15:30 – 16:30 / 16:30 – 17:30 / 17:30 -18:30
Termíny: 17.9.2018 – 20.12.2018 / 15.1.2019 – 15.4. 2019 / 15.4. – 30.6.2019

Cena: 180 eur      Platba na splátky: nie

24 x 60 min, dvakrát týždenne 60 min

september 2018 až jún 2019

Pri objednaní troch trojmesačných kurzov, zľava 10 % , možnosť mesačných splátok už od 27 eur mesačne

Rozloženie kurzu: pondelok/utorok/streda/štvrtok/piatok
Orientačný čas: 13:30 – 14:30 / 14:30-15:30 / 15:30 – 16:30 / 16:30 – 17:30 / 17:30 -18:30
Termíny: 17.9.2018 – 20.12.2018 / 15.1.2019 – 15.4. 2019 / 15.4. – 30.6.2019

Cena: 540 eur
Cena po zľave: 486 eur (pri objednaní ročného kurzu)

Platba na splátky: áno, mesačné

36 x 60 min, jedenkrát týždenne 60 min

Extra info:

Cena kurzu je pre skupinu 8 študentov. Pri nižšom počte študentov sa suma rozráta na počet žiakov. Na hodinách sa učivo prispôsobuje potrebám základnej alebo strednej školy. Počas trvania kurzu zohľadňujeme aj školské prázdniny.

Pri ročnom kurze je možné uplatniť zľavu – 10 % alebo platbu na splátky.

tri mesiace, september – december 2018
Možnosť objednať tri kurzy na celý školský rok so zľavou, pozri nižšie

Rozloženie kurzu: pondelok/utorok/streda/štvrtok/piatok
Orientačný čas: 13:30 – 14:30 / 14:30-15:30 / 15:30 – 16:30 / 16:30 – 17:30 / 17:30 -18:30
Termíny: 17.9.2018 – 20.12.201

Cena: 120 eur      Platba na splátky: nie

12 x 60 min, jedenkrát týždenne 60 min

september 2018 až jún 2019

Pri objednaní troch trojmesačných kurzov, zľava 10 % , možnosť mesačných splátok už od 27 eur mesačne

Rozloženie kurzu: pondelok/utorok/streda/štvrtok/piatok
Orientačný čas: 13:30 – 14:30 / 14:30-15:30 / 15:30 – 16:30 / 16:30 – 17:30 / 17:30 -18:30
Termíny: 17.9.2018 – 20.12.2018 / 15.1.2019 – 15.4. 2019 / 15.4. – 30.6.2019

Cena: 480 eur
Cena po zľave: 432 eur (pri objednaní ročného kurzu zľava, mesačná splátka 48 eur)

Platba na splátky: áno, mesačné

 

Extra info:

Cena kurzu je pre skupinu 8 študentov. Pri nižšom počte študentov sa suma rozráta na počet žiakov. Na hodinách sa učivo prispôsobuje potrebám základnej alebo strednej školy. Počas trvania kurzu zohľadňujeme aj školské prázdniny.

Pri ročnom kurze je možné uplatniť zľavu – 10 % alebo platbu na splátky.

Príprava na gymnázium

tri mesiace, september – december 2018
Možnosť objednať tri kurzy na celý školský rok so zľavou, pozri nižšie

Rozloženie kurzu: pondelok/utorok/streda/štvrtok/piatok
Orientačný čas: 13:30 – 14:30 / 14:30-15:30 / 15:30 – 16:30 / 16:30 – 17:30 / 17:30 -18:30
Termíny: 17.9.2018 – 20.12.201

Cena: 120 eur      Platba na splátky: nie

12 x 60 min, jedenkrát týždenne 60 min

september 2018 až jún 2019

Pri objednaní troch trojmesačných kurzov, zľava 10 % , možnosť mesačných splátok už od 27 eur mesačne

Rozloženie kurzu: pondelok/utorok/streda/štvrtok/piatok
Orientačný čas: 13:30 – 14:30 / 14:30-15:30 / 15:30 – 16:30 / 16:30 – 17:30 / 17:30 -18:30
Termíny: 17.9.2018 – 20.12.2018 / 15.1.2019 – 15.4. 2019 / 15.4. – 30.6.2019

Cena: 360 eur
Cena po zľave: 324 eur (pri objednaní ročného kurzu)

Platba na splátky: áno, mesačné

36 x 60 min, jedenkrát týždenne 60 min

Extra info:

Cena kurzu je pre skupinu 8 študentov. Pri nižšom počte študentov sa suma rozráta na počet žiakov. Na hodinách sa učivo prispôsobuje potrebám základnej alebo strednej školy. Počas trvania kurzu zohľadňujeme aj školské prázdniny.

Pri ročnom kurze je možné uplatniť zľavu – 10 % alebo platbu na splátky.

tri mesiace, september – december 2018
Možnosť objednať tri kurzy na celý školský rok so zľavou, pozri nižšie

Rozloženie kurzu: pondelok/utorok/streda/štvrtok/piatok
Orientačný čas: 13:30 – 14:30 / 14:30-15:30 / 15:30 – 16:30 / 16:30 – 17:30 / 17:30 -18:30
Termíny: 17.9.2018 – 20.12.201

Cena: 120 eur      Platba na splátky: nie

12 x 60 min, jedenkrát týždenne 60 min

september 2018 až jún 2019

Pri objednaní troch trojmesačných kurzov, zľava 10 % , možnosť mesačných splátok už od 27 eur mesačne

Rozloženie kurzu: pondelok/utorok/streda/štvrtok/piatok
Orientačný čas: 13:30 – 14:30 / 14:30-15:30 / 15:30 – 16:30 / 16:30 – 17:30 / 17:30 -18:30
Termíny: 17.9.2018 – 20.12.2018 / 15.1.2019 – 15.4. 2019 / 15.4. – 30.6.2019

Cena: 360 eur
Cena po zľave: 324 eur (pri objednaní ročného kurzu)

Platba na splátky: áno, mesačné

36 x 60 min, jedenkrát týždenne 60 min

Extra info:

Cena kurzu je pre skupinu 8 študentov. Pri nižšom počte študentov sa suma rozráta na počet žiakov. Na hodinách sa učivo prispôsobuje potrebám základnej alebo strednej školy. Počas trvania kurzu zohľadňujeme aj školské prázdniny.

Pri ročnom kurze je možné uplatniť zľavu – 10 % alebo platbu na splátky.

Individuálny kurz – napíšte nám svoje požiadavky TU