Kurzy arabského jazyka

Letné termíny sa môžu líšiť. Informujte sa prosím na 0915 70 33 62 alebo info@miranova.eu. Ďakujeme

Organizujeme individuálne  a skupinové kurzy pre deti, dospelých a firmy

 • kurzy otvárame približne každé tri mesiace

 • pozri orientačné termíny a zápis

 • letné kurzy, intenzívne kurzy

 • veľkosť skupín minimálne 4 a maximálne 8 študentov

 • časy aj dni sú orientačné

 • možná zmena termínu

 • uvedené učebnice sú orientačné

 • na hodine sa dohodne materiál

 • učebnice môžeme objednať alebo si študent  zakúpi sám

 • otvárame podľa záujmu

 • možnosť úhrady vo forme splátok

 • na hodinách sú k dispozícii dodatočné materiály

 • občerstvenie  je samozrejmosť – káva, čaj, slané, sladké.

 • parkovanie v podzemnej garáži Retro  3 hodiny zdarma alebo pred budovou kultúrneho domu Trávniky

Začiatočník
Level 1

Neviem takmer nič

Novinka

Rozloženie kurzu: pondelok / streda alebo utorok / štvrtok / 16:30 –  18:00 / 17:00-18:30 / 18:45-20:15

Termíny :  21. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4.
15. 4. – 30. 6.

Cena: 360 eur      Platba na splátky: áno

48 x 45 min, dvakrát týždenne 90 min

Voľné miesta: 6/ 8

Rozloženie kurzu: pondelok až piatok, od 16:00 – 19:00/17:00 – 20:00/18:00 – 21:00

Termíny: 17. 9.  – 20. 12.
15. 1. – 15. 4.
15. 4. – 30. 6.

Cena: 360 eur      Platba na splátky: áno

48x45min, jeden krát týždenne  180 min

Voľné miesta: 8 / 8

Extra info: Na hodine používame vlastnú knihu GRAVITY ARABIC pre začiatočníkov. Kniha sa skladá z 10 lekcií. Je ľahká, husto ilustrovaná a prístupná. Na každej hodine sa naučíte niekoľko písmen, zakladnú gramatiku a samozrejme praktické frázy (takmer 120 fráz), ktoré sa na leveli 1 učíte v latinke kedže ešte neviete písať a čítať.  Počas hodín sa dozviete nie len zaujímave informácie o každodenných výrazoch ako napríklad Inšallah ale obohatíte sa aj v oblasti egyptológie. Kurz je ukončený testom. Ak uspiete získate unikátny certifikát.

Orientačné osnovy

Čo sa naučím

Čo sa študent naučí:  celú abecedu teda všetkých 28 písmen, písanie celých slov, ktoré už dávajú zmysel, písanie ligatúr, čítanie – vokalizovaný text, jednoduché vety a slová s nadstavbovými znakmi (fatha, kasra, sukún, šadda, tá marbúta.), hamza

Slovná zásoba: osobné veci, zamestnania, osobné predmety, rodina, krajiny, čísla, dni v týždni, farby, atď.

Gramatika: osobné zámená, privlastňovacie zámená, sponové sloveso byť, opytovacia otázka „Hal….?“ podobné anglickému „Do you…?), koreň a kmeň slova, ukazovacie zámená – hádá, hádihi, huná, hunáka (tento, táto, tamten, tamtá, tu, tam), jednoduché otázky a odpovede, arabské čísla, ženský rod prirodzený, zhoda prívlastku s podstatným menom v rode.

Rozprávanie: S nami sa naučíte približne 120 základných arabských fráz – pozdravy, zoznámenie, súhlas/nesúhlas, prosba, poďakovanie a spokojnosť, porozumenie, opytovacie otázky, atď

Začiatočník
Level 2

Už som sa učil, niečo viem

Rozloženie kurzu: pondelok / streda alebo utorok / štvrtok / 16:30 – 18:00 / 17:00-18:30 / 18:45-20:15

Termíny:  20. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4. 
15. 4. – 30. 6.

Cena:

360 eur      Platba na splátky: áno
48 x 45 min, dvakrát týždenne 90 min

240 eur      Platba na splátky: nie
32 x 45 min, dvakrát týždenne 60 min

Voľné miesta: 5 / 8

Rozloženie kurzu: pondelok –  štvrtok 16:00 – 19:00 /19:00-21:30

Termíny: 21. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4.
15. 4. – 30. 6.

Cena:

360 eur      Platba na splátky: áno
48 x 45 min, jeden krát týždenne 180 min

240 eur      Platba na splátky: nie
24 x 60 min, jeden krát týždenne 120 min

Voľné miesta: 8 / 8

Extra info: Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Ako osnovu používame knihu AL Kitaab alebo Mastering Arabic. Výber knihy zaleží od vašej schopnosti čítať a písať. Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský lektor alebo native speaker, tiež možnosť v kombinácii.

Kurz je ukončený testom. Ak uspiete získate unikátny certifikát.

Orientačné osnovy

Čo sa naučím

Čo sa študent naučí: zámená, jednodnotné a množné číslo, určitý člen “al”, vzťahové prídavné meno, skloňovanie, príslovky, predložky, menná veta, vetná konštrukcia júžadu / túdžadu (anglické “there is/there are“), číslovky,  slovesá denná rutina – pracujem, študujem, bývam, minulý čas, opytovacie zámená…

Slovná zásoba: rodina, jedlo, miesta a stavby, bežné predmety, opytovacie zámená, číslovky, zamestnania…

Rozprávanie: predstavenie seba, rozprávanie o svojej rodine, práci, mieste kde žijem…. 

Začiatočník
Level 3

Už som sa učil, niečo viem

Rozloženie kurzu: pondelok / streda alebo utorok / štvrtok / 16:30 – 18:00 / 17:00-18:30 / 18:45-20:15

Termíny:  20. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4. 
15. 4. – 30. 6.

360 eur      Platba na splátky: áno
48 x 45 min, dvakrát týždenne 90 min

240 eur      Platba na splátky: nie
32 x 45 min, dvakrát týždenne 60 min

Voľné miesta: 4 / 8

Rozloženie kurzu:pondelok –  štvrtok /17:00-18:30/18:45-20:15

Termíny: 17. 9. – 20. 12.
15. 1. 2019 – 15. 4. 2019
15. 4. – 30. 6. 2019

Cena:

360 eur      Platba na splátky: áno
48 x 45 min, jeden krát týždenne 180 min

240 eur      Platba na splátky: nie
24 x 60 min, jeden krát týždenne 120 min

Voľné miesta: 8 / 8

Extra info:

Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Ako osnovu používame knihu AL Kitaab alebo Mastering Arabic. Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský lektor alebo native speaker, tiež možnosť v kombinácii.

Kurz je ukončený testom. Ak uspiete získate unikátny certifikát.

Orientačné osnovy

Čo sa naučím

Čo sa študent naučí: lekcie 8 a 9, príčastie prvého slovesného kmeňa – „on je sediaci“, dvojné číslo – duál podstatných a prídavných mien, množné číslo vonkajšieho ženského rodu, množné číslo vonkajšieho mužského rodu, množné vnútorné číslo, slovesný systém arabčiny, slovesná veta, sloveso „lajsa“, farby, sloveso byť v minulom čase

Slovná zásoba: Budovy a mesto – lekáreň, príslovky, opytovacie zámená, základné slovesá – denná rutina, predmety v miestnosti, jedlo, reštaurácia.

Rozprávanie: 120 arabských fráz na rôzne komunikačné situácie

Mierne pokročilý
Level 4

Dohovorím sa ale stále to nie je ono

Rozloženie kurzu: pondelok / streda alebo utorok / štvrtok / 17:00-18:30 / 18:45-20:15

Termíny:  17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4. 
15. 4. – 30. 6.

Cena: 240 eur      Platba na splátky: áno

32 x 45 min, dvakrát týždenne 90 min
24 x 60 min, dvakrát týždenne 60 min

Voľné miesta: 8 / 8

Rozloženie kurzu: utorok alebo štvrtok /17:00-18:30/18:45-20:15

Termíny: 17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4.
15. 4. – 30. 6.

Cena: 180 eur      Platba na splátky: nie

24 x 45 min, jedenkrát týždenne  90 min

Voľné miesta: 8 / 8

Extra info:

Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Ako osnovu používame knihu AL Kitaab alebo Mastering Arabic.  Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský lektor alebo native speaker, tiež možnosť v kombinácii.

Kurz je ukončený testom. Ak uspiete získate unikátny certifikát.

Orientačné osnovy

Čo sa naučím

Čo sa študent naučí: lekcie 10-12, genitívne spojenie, pripojené zámená po slovesách a predložkách, radové číslovky, prítomný čas aj v rozšírených slovesných kmeňoch.

Slovná zásoba a rozprávanie: farby, telo, mesto, krajina..

Mierne pokročilý
Level 5

Dohovorím sa ale stále to nie je ono

Rozloženie kurzu: pondelok /streda alebo utorok / štvrtok /16:30- 18:00 / 17:00-18:30 / 18:45-20:15

Termíny:  17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4. 
15. 4. – 30. 6.

Cena: 240 eur      Platba na splátky: áno

32 x 45 min, dvakrát týždenne 90 min
24 x 60 min, dvakrát týždenne 60 min

Voľné miesta: 8 / 8

Rozloženie kurzu: pondelok /utorok / streda alebo štvrtok /17:00-18:30/18:45-20:15

Termíny: 17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4.
15. 4. – 30. 6.

Cena: 180 eur      Platba na splátky: nie

24 x 45 min, jedenkrát týždenne  90 min

Voľné miesta: 8 / 8

Extra info

Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Ako osnovu používame knihu AL Kitaab alebo Mastering Arabic. Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský lektor alebo native speaker, tiež možnosť v kombinácii.

Kurz je ukončený testom. Ak uspiete získate unikátny certifikát.

Orientačné osnovy

Čo sa naučím

Čo sa študent naučí: lekcia 12 , slovesá, prítomný, minulý, budúci čas, zápor v prítomnom a budúcom čase.

Slovná zásoba a rozprávanie: zopakovanie nadobudnutej slovnej zásoby , zameranie na slovesá..

Mierne pokročilý
Level 6

Dohovorím sa ale stále to nie je ono

Rozloženie kurzu: utorok / štvrtok / 17:00-18:30 / 18:45-20:15

Termíny:  17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4. 
15. 4. – 30. 6.

Cena: 240 eur      Platba na splátky: áno

32 x 45 min, dvakrát týždenne 90 min
24 x 60 min, dvakrát týždenne 60 min

Voľné miesta: 8 / 8

Rozloženie kurzu: utorok alebo štvrtok /17:00-18:30/18:45-20:15

Termíny: 17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4.
15. 4. – 30. 6.

Cena: 180 eur      Platba na splátky: nie

24 x 45 min, jedenkrát týždenne  90 min

Voľné miesta: 8 / 8

Extra info

Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Ako osnovu používame knihu AL Kitaab alebo Mastering Arabic.  Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský lektor alebo native speaker, tiež možnosť v kombinácii.

Kurz je ukončený testom. Ak uspiete získate unikátny certifikát.

Orientačné osnovy

Čo sa naučím

Čo sa študent naučí: lekcie 1- 3, modálne slovesá – chcieť, musieť, môcť, potrebovať, subjunktív, apokopát, rozkazovací spôsob, stupňovanie prídavných mien, základné nepravidelné slovesá, trpné príčastie, spojky

Slovná zásoba a rozprávanie: opakovanie slovnej zásoby, prídavné mená, modálne slová

Pokročilý
Level 7

Celkom dobre sa dohovorím, ale potrebujem sa zlepšiť

Rozloženie kurzu: utorok / štvrtok / 17:00-18:30 / 18:45-20:15

Termíny:  17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4. 
15. 4. – 30. 6.

Cena: 240 eur      Platba na splátky: áno

32 x 45 min, dvakrát týždenne 90 min
24 x 60 min, dvakrát týždenne 60 min

Voľné miesta: 5 / 8

Rozloženie kurzu: utorok alebo štvrtok /17:00-18:30/18:45-20:15

Termíny: 17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4.
15. 4. – 30. 6.

Cena: 180 eur      Platba na splátky: nie

24 x 45 min, jedenkrát týždenne  90 min

Voľné miesta: 8 / 8

Extra info:

Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Ako osnovu používame knihu AL Kitaab alebo Mastering Arabic.  Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský lektor alebo native speaker, tiež možnosť v kombinácii.

Kurz je ukončený testom. Ak uspiete získate unikátny certifikát.

Orientačné osnovy

Čo sa naučím

Čo sa študent naučí: pripravujeme

Slovná zásoba a rozprávanie: pripravujeme

Pokročilý
level 8

Celkom dobre sa dohovorím, ale potrebujem sa zlepšiť

Rozloženie kurzu: utorok / štvrtok / 17:00-18:30 / 18:45-20:15

Termíny:  17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4. 
15. 4. – 30. 6.

Cena: 240 eur      Platba na splátky: áno

32 x 45 min, dvakrát týždenne 90 min
24 x 60 min, dvakrát týždenne 60 min

Voľné miesta: 5 / 8

Rozloženie kurzu: utorok alebo štvrtok /17:00-18:30/18:45-20:15

Termíny: 17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4.
15. 4. – 30. 6.

Cena: 180 eur      Platba na splátky: nie

24 x 45 min, jedenkrát týždenne  90 min

Voľné miesta: 5 / 8

Extra info:

Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Ako osnovu používame knihu AL Kitaab alebo Mastering Arabic. Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský lektor alebo native speaker, tiež možnosť v kombinácii.

Kurz je ukončený testom. Ak uspiete získate unikátny certifikát.

Orientačné osnovy

Čo sa naučím

Čo sa študent naučí: pripravujeme

Slovná zásoba a rozprávanie: pripravujeme

Pokročilý
Level 9

Celkom dobre sa dohovorím, ale potrebujem sa zlepšiť

Rozloženie kurzu: utorok / štvrtok / 17:00-18:30 / 18:45-20:15

Termíny:  17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4. 
15. 4. – 30. 6.

Cena: 240 eur      Platba na splátky: áno

32 x 45 min, dvakrát týždenne 90 min
24 x 60 min, dvakrát týždenne 60 min

Voľné miesta: 8 / 8

Rozloženie kurzu: utorok alebo štvrtok /17:00-18:30/18:45-20:15

Termíny: 17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4.
15. 4. – 30. 6.

Cena: 180 eur      Platba na splátky: nie

24 x 45 min, jedenkrát týždenne  90 min

Voľné miesta: 8 / 8

Extra info:

Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Ako osnovu používame knihu AL Kitaab alebo Mastering Arabic.Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský lektor alebo native speaker, tiež možnosť v kombinácii.

Kurz je ukončený testom. Ak uspiete získate unikátny certifikát.

Orientačné osnovy

Čo sa naučím

Čo sa študent naučí: pripravujeme

Slovná zásoba a rozprávanie: pripravujeme

Pokročilý
Level 10

Celkom dobre sa dohovorím, ale potrebujem sa zlepšiť

Rozloženie kurzu: utorok / štvrtok / 17:00-18:30 / 18:45-20:15

Termíny:  17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4. 
15. 4. – 30. 6.

Cena: 240 eur      Platba na splátky: áno

32 x 45 min, dvakrát týždenne 90 min
24 x 60 min, dvakrát týždenne 60 min

Voľné miesta: 8 / 8

Rozloženie kurzu: utorok alebo štvrtok /17:00-18:30/18:45-20:15

Termíny: 17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4.
15. 4. – 30. 6.

Cena: 180 eur      Platba na splátky: nie

24 x 45 min, jedenkrát týždenne  90 min

Voľné miesta: 8 / 8

Extra info:

Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Ako osnovu používame knihu AL Kitaab alebo Mastering Arabic. Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský lektor alebo native speaker, tiež možnosť v kombinácii.

Kurz je ukončený testom. Ak uspiete získate unikátny certifikát.

Orientačné osnovy

Čo sa naučím

Čo sa študent naučí: pripravujeme

Slovná zásoba a rozprávanie: pripravujeme

Konverzácie – rodený hovorca

Rozloženie kurzu: pondelok /streda alebo utorok / štvrtok / piatok / 17:00-18:30 / 18:45-20:15

Termíny:  17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4. 
15. 4. – 30. 6.

Cena: 240 eur      Platba na splátky: áno

32 x 45 min, dvakrát týždenne 90 min
24 x 60 min, dvakrát týždenne 60 min

Voľné miesta: 8 / 8

Rozloženie kurzu: utorok alebo štvrtok, piatok /17:00-18:30/18:45-20:15

Termíny: 17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4.
15. 4. – 30. 6.

Cena: 180 eur      Platba na splátky: nie

24 x 45 min, jedenkrát týždenne  90 min

Voľné miesta: 8 / 8

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8.  Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Termín je orientačný. Kurz učí náš exkluzívny rodený hovorca.

 

Orientačné osnovy

Čo sa naučím

Čo sa študent naučí:  Konverzačné hodiny rodený hovorca. Vhodné pre študentov, ktorí absolvovali minimálne 5 levelov. Témy z každodenného života.

Slovná zásoba: všeobecná slovná zásoba, bežné slovesá, prítomný, minulý a budúci čas, farby, jedlo, príroda, zvieratá, upevňovanie slovnej zásoby z predošlých kurzov, každodenné výrazy…

Konverzácie na AKTUÁLNE TÉMY – rodený hovorca

Rozloženie kurzu: pondelok /streda alebo utorok / štvrtok / piatok / 17:00-18:30 / 18:45-20:15

Termíny:  17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4. 
15. 4. – 30. 6.

Cena: 240 eur      Platba na splátky: áno

32 x 45 min, dvakrát týždenne 90 min
24 x 60 min, dvakrát týždenne 60 min

Voľné miesta: 8 / 8

Rozloženie kurzu: utorok alebo štvrtok, piatok /17:00-18:30/18:45-20:15

Termíny: 17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4.
15. 4. – 30. 6.

Cena: 180 eur      Platba na splátky: nie

24 x 45 min, jedenkrát týždenne  90 min

Voľné miesta: 8 / 8

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8.  Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Termín je orientačný. Kurz učí náš exkluzívny rodený hovorca.

 

Orientačné osnovy

Čo sa naučím

Čo sa študent naučí:  Konverzačné hodiny rodený hovorca. Vhodné pre študentov, ktorí absolvovali minimálne 5 levelov. Témy z každodenného života ako aj zložitejšie témy z aktuálneho diania.

Slovná zásoba: všeobecná slovná zásoba, bežné slovesá, prítomný, minulý a budúci čas, farby, jedlo, príroda, zvieratá, upevňovanie slovnej zásoby z predošlých kurzov, každodenné výrazy.

Čítanie a rozprávanie, arabské príbehy a rozprávky

Rozloženie kurzu: utorok / štvrtok / 17:00-18:30 / 18:45-20:15

Termíny:  17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4. 
15. 4. – 30. 6.

Cena: 240 eur      Platba na splátky: áno

32 x 45 min, dvakrát týždenne 90 min
24 x 60 min, dvakrát týždenne 60 min

Rozloženie kurzu: utorok alebo štvrtok, piatok /17:00-18:30/18:45-20:15

Termíny: 17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4.
15. 4. – 30. 6.

Cena: 180 eur      Platba na splátky: nie

24 x 45 min, jedenkrát týždenne  90 min

 Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8.  Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Termín je orientačný. Kurz učí rodený hovorca.

 

Orientačné osnovy

Čo sa naučím

Čo sa študent naučí:  čítať jednoduché texty – arabské rozprávky. Všeobecná slovná zásoba. Tvorenie otázok. Prerozprávanie textu.

Slovná zásoba: všeobecná slovná zásoba, bežné slovesá, farby, jedlo, príroda, zvieratá, upevňovanie slovnej zásoby z predošlých kurzov.

NOVINKA

EGYPTSKÝ DIALEKT s rodeným hovorcom 

 

Rozloženie kurzu: utorok / štvrtok / 17:00-18:30 / 18:45-20:15

Termíny:  17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4. 
15. 4. – 30. 6.

Cena: 240 eur      Platba na splátky: áno

32 x 45 min, dvakrát týždenne 90 min
24 x 60 min, dvakrát týždenne 60 min

Voľné miesta: 8 / 8

Rozloženie kurzu: pondelok a streda alebo utorok / štvrtok 16:30-18:00/ 17:00-18:30 / 18:45-20:15

Termíny: 17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4.
15. 4. – 30. 6.

Cena: 180 eur      Platba na splátky: nie

24 x 45 min, jedenkrát týždenne  90 min

Voľné miesta: 8 / 8

 Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8.  Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Termín je orientačný. Kurz učí rodený hovorca

Orientačné osnovy

Čo sa naučím

Čo sa študent naučí:  egyptský dialekt

Slovná zásoba: všeobecná slovná zásoba, bežné slovesá, farby, jedlo, príroda, zvieratá, upevňovanie slovnej zásoby z predošlých kurzov. Kurz učí rodený hovorca

NOVINKA

arabská literatúra s rodeným hovorcom

Rozloženie kurzu: pondelok a streda alebo utorok / štvrtok 16:30-18:00/ 17:00-18:30 / 18:45-20:15

Termíny:  17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4. 
15. 4. – 30. 6.

Cena: 240 eur      Platba na splátky: áno

32 x 45 min, dvakrát týždenne 90 min
24 x 60 min, dvakrát týždenne 60 min

Voľné miesta: 8 / 8

Rozloženie kurzu: utorok alebo štvrtok /piatok /17:00-18:30/18:45-20:15

Termíny: 17. 9. – 20. 12.
15. 1. – 15. 4.
15. 4. – 30. 6.

Cena: 180 eur      Platba na splátky: nie

24 x 45 min, jedenkrát týždenne  90 min

Voľné miesta: 8 / 8

 Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8.  Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Termín je orientačný. Kurz učí rodený hovorca.

Orientačné osnovy

Čo sa naučím

Čo sa študent naučí:  špecializovaný kurz, vhodný pre študentov vysokej školy, vedeckých pracovníkov.

OSTATNÉ KURZY A DOPLNKOVÉ SLUŽBY

E- learning

 Našim študentom posielame v prípade potreby dodatočné informácie mailom. Tiež majú k dispozícii zdroj informácií na našej stránke na Facebooku Miranova Arabic.

Pripravujeme

Doplnkové vzdelávanie – reálie

Dozviete sa o pozadí jazyka, odhalíme vám tajomstvá arabského sveta prostredníctvom pútavých video hodín a diskusných večerov. Dozviete sa o arabských krajinách, ich kultúre, hudbe, ochutnáte arabský čaj, dozviete sa zaujímavosti. Veríme, že aj táto časť je podstatná pri učení sa cudzieho jazyka, zvlášť pri arabčine.