Lektori

Miroslava

Slovensko

Vzdelanie a certifikáty

 • Mgr. Univerzita Komeského, odbor prekladateľstvo – tlmočníctvo anglický a ruský jazyk
 • ANGLOLANG ACADEMY OF ENGLISH, UK – Effective Communication in European Context
 • NORTH EAST LONDON COLLEGE, UK – literature and English
 • IELTS – medzinárodný certifikát z anglického jazyka, akademické zameranie

Skúsenosti

Bohaté skúsenosti s vyučovaním anglického a ruského jazyka v školách, firmách, bankách, na rôznych leveloch, všeobecné a obchodné zameranie, príprava na IELTS certifikáty, príprava na pracovné pohovory, práca s deťmi – vyučovanie jazykov, príprava na maturitu.

Ali

Egypt

Vzdelanie a certifikáty

 • PhD. Káhirská Univerzita, Fakulta Umenia –
  Literatúra a naratologické postupy a metódy
 • Mgr. Káhirská Univerzita, Fakulta Umenia, odbor arabský jazyk a literatura – pohľad diváka podla moderného literárneho kriticizmu
 • Bc. UNIVERZITA TANTA, Káhira, Arabská Literatúra
 • Bc.UNIVERZITA TANTA, Káhira, Veda a výchova, odbor fyzika a chémia
 • Americká Univerzita v Káhire – Certificate of Teaching Arabic as a foreign language

Skúsenosti

Bohaté skúsenosti s učením na školách v Káhire, Jemene a Alžírsku, vyučovanie arabčiny ako cudzieho jazyka v centre Francúzskej ambasády v Káhire, lektorovanie – arabčina ako cudzí jazky na Texaskej Univerzite, výučba na Univerzite Komenského, Fakulta filozofie.

Jakub

Slovensko

Vzdelanie a certifikáty

Bc. Univerzita Komenského,
odbor prekladateľstvo – tlmočníctvo anglický a arabský jazyk

Skúsenosti

Skúsenosti s vyučovaním arabského jazyka v našej škole, bohaté skúsenosti s trénovaním detí v oblasti športu.

Ivana

Slovensko

Vzdelanie

Mgr. Univerzita Komenského,
odbor prekladateľstvotlmočníctvo anglický a arabský jazyk

Skúsenosti

Bohaté skúsenosti s vyučovaním arabského jazyka.

Zuzana

Slovensko

Vzdelanie a certifikáty

Ing. Ekonomická Univerzita

Štátna skúška z nemeckého jazyka

Skúsenosti

Bohaté skúsenosti s vyučovaním nemeckého jazyka dospelých aj detí. Práca s ľudmi.

Liliana

Rusko

Vzdelanie a certifikáty

Judr. Moskovská Štátna Akadémia Práva

Московская Государственная Юридическая Академия им. О.е.кутафина (мгюа)

Skúsenosti

12 rokov skúseností vyučovania ruského jazyka, deti a dospelí.