Letné kurzy

Letné kurzy otvárame v mesiacoch jún, júl, august. Typ kurzu ako aj časy závisia od záujmu. Na letné kurzy sa môžete prihlásiť v priebehu júna alebo počas leta avšak minimálne dva týždne pred želaným termínom.

Letné kurzy otvárame v rôznych formách – skupinové, individuálne, mini skupiny, intenzívne.