GRAVITY ARABIC VIDEOS

GRAVITY ARABIC LEVEL 1 DICTATION AND READING

V tejto sekcii nájdete videá so slovami z každej lekcie. Videá môžete využiť na diktáty a čitanie
.

GRAVITY ARABIC LEVEL 1 VOCABULARY


V tejto sekcii nájdete videá so slovnou zásobou z každej lekcie. Videá môžete využiť na diktáty a čitanie.

GRAVITY ARABIC LEVEL 1 GRAMMAR


V tejto sekcii nájdete videá zamerané na gramatické javy z každej lekcie. Videá môžete využiť na diktáty a čitanie.

GRAVITY ARABIC LEVEL 1 PRACTICAL PHRASES


V tejto sekcii nájdete videá s praktickými frázami z každej lekcie. Videá môžete využiť na memorovanie a výslovnosť.